Densus bygger på
    kvalitet och erfarenhet

 
CHRISTER PALM startade Densus bygg & konsult AB 2009 efter fl era decennier i byggbranschen som projektledare och egen företagare. All kunskap och erfarenhet har paketerats i Densus för att ge beställaren valuta för investerade pengar, med högsta kvalitet och bästa service.

SEDAN STARTEN har utvecklingen varit positiv och idag utför vi uppdrag i Stockholm med omnejd åt kunder som Vasakronan, AMF och Unibail Rodamco.

VÅRT MOTTO: ”VI GÖR VAD VI SÄGER” genomsyrar hela verksamheten. Och vi utför våra uppdrag effektivt, håller tider och är noggranna. Våra kompetenta arbetsledare har en nära kontakt med kunden och vi egenkontrollerar utfört arbete innan besiktning.

DENSUS BYGG & KONSULT AB anlitas när kvaliteten är avgörande och när arbetet ska utföras på bestämd tid. Det lönar sig för beställaren.